Καρδιοαναπνευστικά Μηχανήματα Σπιτιού
Διάδρομος F1
Διάδρομος F3
Διάδρομος Τ5
Διάδρομος Τ3
Ελλειπτικό Χ3
Όρθιο ποδήλατο C3
Καθιστό ποδήλατο R3
Πολυόργανα Σπιτιού
Πολυόργανο G2
Πολυόργανο G3
Πολυόργανο G4
Πολυόργανο G7
Hammer Strength
Leg Press
Lat Pulldown
High Row
Hacksquat
Hammer Strength MTS
Group Training
Spin Bike
Synergy360
Circuit Series
Μηχανήματα Μυικής Ενδυνάμωσης
Signature Series
Optima Series
Pro2 Series
Signature Series Plate Loaded
Καρδιοαναπνευστικά Μηχανήματα
Διάδρομος Elevation Series
Διάδρομος Integrity Series
Διάδρομος Activate Series
Ελλειπτικό Elevation Series
Καθιστό ποδήλατο Elevation Series
Όρθιο ποδήλατο Elevation Series