Εξοπλισμός Υγρού Στίβου
Διαδρομές κολύμβησης
Ρολό αποθήκευσης
Σανίδα
Μαξιλάρι πλεύσης
Αφρώδης σωλήνας