ΕΡΓΑ
Σελίδα 1-2

Κλειστό γυμναστήριο Κάτω Κηφησιάς

Κατασκευή ξύλινου αγωνιστικού δαπέδου μπάσκετ Mondoelastic, FIBA APPROVED